અવનવું
સંદેશ
  શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય  
શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય

  શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, માનનીય મંત્રીશ્રી, વાહન વ્યવહારશ્રી  
શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
માનનીય મંત્રીશ્રી,
વાહન વ્યવહારશ્રી
 

  શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી, માનનીય રાજયકક્ષાના મંત્રીશ્રી, વાહન વ્યવહાર  
શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી
માનનીય રાજયકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
વાહન વ્યવહાર
facebooktwitter

  શ્રી રાજ ગોપાલ,(આઈ.એ.એસ.) અગ્ર સચિવશ્રી  
શ્રી રાજ ગોપાલ,(આઈ.એ.એસ.)
અગ્ર સચિવશ્રી

  શ્રી કમલ દયાની (આઈ.એ.એસ.), કમિશનરશ્રી, વાહનવ્યવહાર  
શ્રી કમલ દયાની
(આઈ.એ.એસ.),

કમિશનરશ્રી, વાહનવ્યવહાર

  શ્રી જનકસિંહ જસવંતસિંહ ગોહિલ ,પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી, જુનાગઢ  
શ્રી જનકસિંહ જસવંતસિંહ ગોહિલ
પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી, જુનાગઢ
 

 

 
 
 
 
અમારા વિશે

જુનાગઢ જીલ્લો ૧૪ તાલુકાઓનો બનેલો છે. જુનાગઢ શહેર ની બાજુમાં ગિરનાર ડુંગર સાસણ ખાતે સિંહ દર્શન, ગિર ના જંગલો, સોમનાથ મંદિર ,હોલીડે કેમ્પ ચોરવાડ જોવા લાયક સ્થળો છે. જુનાગઢ જીલ્લો જુનાગઢ થી ઉના સુધી નો છે. સોમનાથ મંદિર અરબીસમુદ્ર ની પાસે છે. શીલ ,માંગરોળ,ચોરવાડ,વેરાવળ,સોમનાથ, સુત્રાપાડા સમુદ્ર પાસે આવેલા સ્થળો છે. કોડીનાર ઉના પટી અરબીસમુદ્ર નજીક છે. રસ્તાઓ પાકા ડામરના બનેલા છે. જુનાગઢથી સોમનાથનો રસ્તો સ્ટેટ હાઇવે રસ્તો છે.

વધુ  

 પ્રવૃત્તિઓ
નોંધણી   સલામતી
લાયસન્‍સ   અમલીકરણ
પરમીટ   પ્રદૂષણ
કર પધ્ધતિ   આંકડાકીય માહિતી
ઇંધણ પસંદગી      
junagadh map
 
 

 આપની સેવામાં

શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
એપેલેટ ઓથોરિટી
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

 વિડીયો ગેલેરી

Video Gallery
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
 

ડિસક્લેઇમર  |  પ્રતિભાવ  |  સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0069828 Last updated on 24-03-2015